HÀNG DEMO - DÂY LOA, DÂY TÍN HIỆU, DÂY NGUỒN - CHÍNH HÃNG