Các dự án đã triển khai title

Bá Hùng Audio Set-up hệ thống âm thanh cho anh khách tại Nhật ( Nhật Tân ,Tây Hồ, ...

 Ngày 24/03/2024 Đội Ngũ Kỹ Thuật của  Bá Hùng Audio đã tiến hành lắp đặt Set-up nhà anh khách tại Nhật Tân, Tây Hồ  . Cụ thể cấu hình bao gồm : Loa : Loa...

26/03/2024
Đọc tiếp

Bá Hùng Audio Set-up hệ thống âm thanh cho anh khách tại Mỹ ( Mỹ Đình, tp Hà Nội...

 Ngày 28/02/2024 Đội Ngũ Kỹ Thuật của  Bá Hùng Audio đã tiến hành lắp đặt Set-up nhà anh khách tại Mỹ Đình . Cụ thể cấu hình bao gồm : Loa : Loa JBL S4800 Amply...

07/03/2024
Đọc tiếp

Bá Hùng Audio Set-up hệ thống âm thanh cho anh khách tại Vinhomes Smart City,Tp Hà Nội

 Ngày 25/02/2024 Đội Ngũ Kỹ Thuật của  Bá Hùng Audio đã tiến hành lắp đặt Set-up nhà anh khách tại Vinhomes Smart City . Cụ thể cấu hình bao gồm  Loa : Tannoy Turnberry HE Amply...

29/02/2024
Đọc tiếp

Bá Hùng Audio set-up hệ thống âm thanh cho anh khách tại Tây Hồ , Tp Hà Nội

  Ngày 01/02/2024 Đội Ngũ Kỹ Thuật của  Bá Hùng Audio đã tiến hành lắp đặt Set-up nhà anh khách tại quận Tây Hồ . Cụ thể cấu hình bao gồm  Loa  Focal Sopra No2 Amply  Naim...

05/02/2024
Đọc tiếp

Bá Hùng Audio set-up hệ thống âm thanh cho anh khách tại Cầu Giấy , Tp Hà Nội

    Ngày 02/02/2024 Đội Ngũ Kỹ Thuật của  Bá Hùng Audio đã tiến hành lắp đặt Set-up nhà anh khách tại quận Cầu Giấy . Cụ thể cấu hình bao gồm  Loa  Focal Sopra No3 Đầu...

05/02/2024
Đọc tiếp

Bá Hùng Audio setup hệ thống âm thanh cho anh khách tại Hoàn Kiếm

Ngày 5/12/2023 Đội Ngũ Kỹ Thuật của  Bá Hùng Audio đã tiến hành lắp đặt Set-up nhà anh khách tại quận Hoàn Kiếm . Cụ thể cấu hình bao gồm  Loa  JBL 4344Mkii Đầu CD McIntosh...

15/01/2024
Đọc tiếp